Zoga Movement

Zoga Movement to koncepcja terapii posturalnej, której celem jest przywracanie równowagi, zwiększenie świadomości ciała i jakości życia na co dzieo. To forma wielopłaszczyznowej aktywności ruchowej.
Zoga to:

  • to dwiczenia łącząca mobilizację, rozciąganie i wzmacnianie;
  • odkrywanie nowych i poszukiwanie „uśpionych” wzorców ruchowych;
  • wychodzenie poza strefę komfortu;

Aktywnośd ta polega na równoważeniu współpracy mięśniowo-powięziowych taśm anatomicznych. Dwiczenia wykonuje się samodzielnie lub ze wsparciem manualnym terapeuty. Pozycje wyjściowe w większości zaczerpnięte są z elementów jogi.

Praktyka Zogi mobilizuje dwiczeniowo obszary zdrowe, mniej lub bardziej dysfunkcyjne, które z powodu bólu, zwiększonych napięd, urazów zaburzają równowagę, która jest kluczem do zadowolenia, energii życiowej i niepodwarzalnych korzyści psycho – fizycznych.

Zoga Movement to propozycja dla osób w każdym wieku pragnących zwiększyd sprawnośd , poprawid samopoczucie i świadomośd swojego ciała.

I z tych korzyści będziemy czerpad radośd podczas dwiczeo grupowych, na które serdecznie zapraszamy.

W celu zapisania się na zajęcia grupowe prosimy o tel. do Pani Aleksandry Sikorskiej na nr 664 968 345