Terapia czaszkowo – krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa, znana również jako terapia kraniosakralna, jest to forma terapii manualnej, która koncentruje się na delikatnym manipulowaniu tkankami w obrębie głowy, kręgosłupa oraz okolicy krzyżowej w celu przywrócenia równowagi w układzie nerwowym, mięśniowo-powieziowym , a także innych systemach regulacyjnych organizmu.

Według praktyków tej terapii precyzyjne ruchy na różnych obszarach ciała, szczególnie skupiające się na czaszce, kręgosłupie krzyżowym i innych kluczowych obszarach mogą uwalniad ewentualne napięcia, poprawiad przepływy płynów i przywracad równowagę między różnymi częściami ciała.

Ta forma terapii jest wykorzystywana w celu łagodzenia różnych dolegliwości, między innymi tj. napięciowe bóle głowy i pseudomigreny, zmniejszenia reakcji alergicznych ( w tym w przypadku aseptycznych zapaleo zatok), łagodnych form zaburzenia snu , stanów nerwicowo-lękowych oraz funkcjonalnych zaburzeniach układu nerwowego.

Warto jednak pamiętad, że skutecznośd tej terapii może byd różna w zależności od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Przed przystąpieniem do terapii czaszkowo-krzyżowej zawsze warto skonsultowad się z wykwalifikowanym terapeutą.

Zapraszamy na wizytę do naszego specjalisty.