Regulamin vouchera podarunkowego

Zakup pakietu wizyt w formie Vouchera podarunkowego w Centrum Osteopatica AB. Sikorscy oznacza akceptację poniższego regulaminu:

Przy zakupie pakietu wizyt pacjent otrzymuje zniżki od cen jednostkowych wizyt. Voucher może dotyczyć pojedynczej wizyty jednak wówczas cena konkretnej usługi pozostaje niezmieniona.

Szczegóły dotyczące płatności i czasu realizacji wizyt zawarte są na podstronie Cennik.

Centrum Osteopatica AB. Sikorscy zastrzega sobie możliwość odmówienia kontynuacji wizyt po upływie końcowego terminu wyznaczonego dla realizacji konkretnego pakietu spotkań.

Anulowanie rezerwacji terminu wizyty może nastąpić najpóźniej 8 godzin przed umówioną wizytą. Późniejsze odwołanie wizyty, skutkuje uznaniem jej za odbytą i odliczeniem od zakupionego pakietu spotkań. Anulowanie wizyty nie wpływa na końcowy termin realizacji Vouchera.

Z powodów księgowo – skarbowych niewykorzystane wizyty z Vouchera podlegają zwrotowi jedynie przed końcem miesiąca, w którym dokonano zakupu. Zwrot odbywa się na następują zasadach:

Każda zrealizowana wizyta liczona jest wg stawek pojedynczych wizyt zawartych w Cenniku.

Suma zrealizowanych wizyt pomniejsza kwotę opłaconego pakietu spotkań / Vouchera.

Zwrot dotyczy tylko kwoty pomniejszonej Vouchera.

W sprawie zwrotów proszę o niezwłoczną informację pisemną na adres e-mail: bartek.sikorski@osteopatica.pl, jednak nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano zakupu Vouchera.